Je kunt niet geven uit een lege emmer

Interview: Daan Fousert

Als we aan zelfsturing denken, hebben we vaak een organisatie voor ogen die vanuit de leidinggevende lagen in welke vorm dan ook een grotere verantwoordelijkheid legt bij de medewerkers. Zelden associëren we zelfsturing met een enkel individu . Binnen de organisatie die wij mogen begeiden op het gebied van zelfsturing passen we een aantal empowermentchecks toe.

Vragenlijsten die er toe dienen een beeld te krijgen van de mate van zelfstruring om dan op basis daarvan gerichte actie te ondernemen. De vragenlijst waarmee we altijd beginnen is "Ben jij een empowered mens?" Middels die lijst kunnen de invullers vaststellen in welke mate zij zelf empowered in het leven staan. Zelfsturing en autonomie beginnen bij onszelf.

Daarom wilde ik niet gaan praten met een organisatie die bezig is met zelfsturing maar wil ik in gesprek met iemand die zichzelf heel sterk empowered heeft om te zijn waar hij of zij nu is en om te doen wat hij of zij nu doet.  

Lees het hele artikel